problems clearing cache file /home/content/p/u/r/purifysoul/html/cache/refTableSQL/4420c0f1a6ceaaca64325ca3b3af9cc3problems clearing cache file /home/content/p/u/r/purifysoul/html/cache/refTableSQL/815a90a483c0fdf80647fc5cfaa85af6problems clearing cache file /home/content/p/u/r/purifysoul/html/cache/refTableSQL/924d00b2eb7a57b25dc6ceae45632c38problems clearing cache file /home/content/p/u/r/purifysoul/html/cache/refTableSQL/d697892016c893e9975d64fee0c579a0problems clearing cache file /home/content/p/u/r/purifysoul/html/cache/refTableSQL/89006c6d966ed8e51792fa167d724b0dproblems clearing cache file /home/content/p/u/r/purifysoul/html/cache/refTableSQL/8b2e883e845bd8cd8e47cc8ed7687c89problems clearing cache file /home/content/p/u/r/purifysoul/html/cache/refTableSQL/50f53ac6e47177d08d9f209151b2962dproblems clearing cache file /home/content/p/u/r/purifysoul/html/cache/refTableSQL/44fb428060630b74d175c9b1425b36b2 คนที่เดินด้วยการทรงนำเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะยืนอยู่ได้
logo
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Monday 22nd ¥2014f December 2014

Home นิมิต ,คำพยากรณ์ คนที่เดินด้วยการทรงนำเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะยืนอยู่ได้
คนที่เดินด้วยการทรงนำเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะยืนอยู่ได้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย purifysoul   
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2009 เวลา 20:25

ผู้ที่วางรากฐาน ดำเนินชีวิตปฎิบัติตามอยู่ในคำสอนของพระเยซูคริสต์

จะยืนอยู่ได้ในข่มเหงที่จะมาถึง

 

มีแต่เพียงผู้ที่ดำเนินชีวิตที่เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์เท่านั้นจะยืนอยู่ได้และไม่ถูกทำลาย

โดย ผู้พยากรณ์ ยุคสุดท้าย โทมัส กิฟสัน

 

1994 10 01.1

 

          เนื่องจากเราเป็นพระเจ้าของเจ้า และเรากำลังเปลี่ยนทิศทางทุกสิ่งในพระกายของเรา เราจะไม่ส่งเสริมบุคคลเหล่าโน้นที่ซึ่งไม่ได้กลับใจ และสารภาพความผิดบาปของพวกเขา!!! เราจะเอาพวกเขาออกจากพระกายของเรา(พระเยซูคริสต์)  และจะไปหาคนเหล่าโน้นผู้ซึ่งมอบถวายจำนนทุกสิ่งในชีวิตแก่เรา จากนั้นเจ้าจะพบเห็นในเวลาที่จะมาถึง(ปีถัดมา)  เราจะอนุญาติให้สิ่งเหล่าโน้นที่ต่อต้านโบสถ์ได้เกิดขึ้น และจะโจมตีสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมา สำหรับคนเหล่าโน้นที่วางอยู่ในรากฐานของอัญมณี(ศิลามุมเอก)ของพระเยซูคริสต์จะยืนอยู่ได้ในข่มเหงที่จะมาถึง

 

          สำหรับคนเหล่านั้นที่ได้ยืนอยู่เพื่อศาสนาต่างๆและโบสถ์ต่างๆจะร่วงหล่นไป เราจะไม่อนุญาติให้ความบาป...ในลักษณะใดก็ตาม สำแดงในโบสถ์อีกต่อไป !!! เราจะไม่ส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายที่ทำในนามของเรา !!!  

        ดังนั้นจึงต้องมีการข่มเหงเกิดขึ้นในอนาคต แต่จะมีคนเหล่าโน้นพูดว่า การข่มเหงนั้นมาจากพวกปีศาจมารซาตาน แต่ไม่ใช่ เราได้ส่งไปโดยอนุญาติให้ฝูงปีศาจเหล่านั้นข่มเหง  บัดนี้คนที่วางรากฐานจากพระเยซูคริสต์มาก่อน จะอยู่ภายใต้การปกป้องของทูตสวรรค์ของเราจะเป็นอิสระจากการข่มเหง โบสถ์ของเราจะเห็นว่าผู้ใดบริสุทธ์และผู้ใดเป็นของโลกนี้  

 

          เราจะไม่ทำการส่งเสริมพวกเขาเหล้าโน้นที่ไม่กลับใจแท้จริง ดังนั้น จงกลับใจแท้จริงและหันมาหาพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องทั้งหมด จากนั้นเราจะอวยพรเจ้าและเปลี่ยนจากปัญหาของเจ้าทั้งหมด ...เป็นการอวยพรทั้งหมดและมีความเจริญรุ่งเรืองในเรา

 

          เพราะเราไม่ต้องการให้คนของเราทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย หรือจากความชั่วร้ายของโลกใบนี้ เพราะนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยของเรา นั้นคือเหตุผลว่าเราได้เข้า(มาเกิดเป็นมนุษย์)ในโลกและมาตายไถ่บาปรอยแผลเฆี่ยนต่างๆ เพื่อการรักษาให้หายที่ซึ่งเจ้าจะได้รับการรักษา เยียวยาให้หายโรค แต่บัดนี้คนของเราไม่ได้เดินตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เดินตามเนื้อหนัง เจ้าไม่สามารถเก็บเกี่ยวรางวัลของฝ่ายวิญญาณ..ด้วยสิ่งที่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน !!!

 

           มีผู้คนมากมายหลายชีวิตที่ได้ค้นหาคำตอบของชีวิต ซึ่งคำตอบนั้นคือ(ทางของ)พระเยซูคริสต์ แต่ไม่สามารถพบได้เพราะว่าโบสถ์ต่างๆ และพระกายของเราไม่ได้เดินอยู่ในทางของเราในทุกๆด้าน(ไม่ยอมจำนนทั้งหมด) เราจะไม่อดทนอีกต่อไป

 

         เจ้าคิดหรือไม่ว่าพวกเขาเหล่าโน้นในอดีตที่ได้ทำบาป บ่มความบาปไว้ ได้ถูกระเบิดออกมาให้โลกเห็นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือเพราะซาตานได้โชคดี ไม่ใช่แบบที่เจ้าคิด แต่เป็นเพราะเราอนุญาติให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเวลานี้

 

          เราได้ทำให้เกิดทุกสิ่งเป็นแบบนั้น เพื่อที่เวลานั้นจะได้ลงตัว เพราะเป็นความปรารถนาของเราต่อโบสถ์ทั้งหมดของเราที่จะดำเนินอยู่ในความบริสุทธิ์ และคนทั้งโลกจะเห็นคำตอบของชีวิตผ่านทางพระกายของเรา โบสถ์ต่างๆจะไม่มีสิ่งใดที่ไม่เป็นสง่าราศรี ซึ่งเนื้อหนังตัวเก่าและความบาปเป็นสาเหตุ แต่จะเป็นสง่าราศรีแห่งความปิติยินดีจากฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ในโบสถ์ของเรามาแทนที่

 

         บัดนี้เจ้าจงถ่อมใจฟังและให้ตัวของเจ้าสังเกต คำสั่ง คำสอน คำพูด ของพระเจ้า เราจะไม่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะทำลายโบสถ์ของเรา แต่จะชำระทุกสิ่งจากความผิดบาปและการดำเนินชีวิตแบบโลกใบนี้ให้หมดไป ที่ซึ่งสิ่งนี้ได้นำไปสู่ทางแห่งความพินาศ

         

       จากนั้นเราจะได้มีโบสถ์ที่มีสง่าราศรี พระเจ้าตรัสดังนี้  เมื่อเจ้าได้เห็นความบาปได้ถูกชำระออกจากโบสถ์ต่างๆ อย่าเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต ความคิดจิตใจไปจากทางของพระเจ้า พวกเจ้าจะมีความสมบูรณ์ไม่เป็นที่ตำหนิได้ เนื่องจากผลลัพธ์ที่มาจากพระศิริของพระเจ้า  จากนั้นเจ้าจะเห็นว่า ทางของพระเจ้าจะไม่พบหรือมีส่วนกับผู้ที่ดำเนินชีวิตตามทางของพวกเขาเอง และดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตัวเก่า

 

       ดังที่เราได้ตรัสบอกไว้ในหนังสือโรม บทที่สิบเอ็ด ว่าทางของเราล้ำลึก ลึกซึ้ง มนุษย์คิดไม่ถึง เข้าใจไม่ได้ แต่นี้เราได้สำแดงแก่เจ้าว่าทางของเราในทุกๆด้านเป็นอย่างไร ก่อนที่จะกลาย เป็นอดีต บัดนี้เมื่อวันเวลานั้นได้มาถึงแล้ว หลายคนได้พูดว่าเป็นเวลาของการทำลายให้พังพินาศได้เริ่มต้นขึ้น หรือเวลาแห่งการข่มเหงได้มาถึงแล้ว แต่ไม่ใช่  ที่เห็นอยู่นี้ยังไม่ใช่ถึงที่สุดเท่าที่เปรียบเทียบในเวลาปีต่อๆถัดไป จะมีเวลาช่วงเริ่มต้นของสิ่งเหล่านี้

 

       แต่ในเวลานั้นจะมีการข่มเหงแบบเต็มพิกัดจะมาหลังจากปีต่อไปและจะเพิ่มมากขึ้น สำหรับพวกที่สงสัยหรือเล่นเกมส์ศาสนา ไม่สามารถยืนอยู่ได้

 

         **มีแต่เพียงผู้ที่ดำเนินชีวิตที่เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์เท่านั้นจะยืนอยู่ได้และไม่ถูกทำลาย ** 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 02:37 )